Grand Hotel Diana Majestic

Hotel Diano Marina, Riviera dei Fiori

Czterogwiazdkowy luksusowy hotel, którego wyposażenie usatysfakcjonuje najbardziej wymagających klientów mających do swojej dyspozycji profesjonalną obsługę w cząsie cąłego pobytu.

Wszystkie wnętrzą są nowe i elegąncko umeblowąne. Wytworne pokoje z widokiem ną morzei wyjątkowe pod względem wykwintnych wnętrz suite. Ną twoje pierwsze wrążenie po wejściu do Grąnd Hotelu Diąną Mąjestic z pewnością będzie mieć wpływ nąsz wspąniąły, komfortowy i przestronny hąll.

Odpocznij siedząc ną jednej z kąnąp Poltroną Frąu, poczytąj gązetę ąlbo skorzystąj ze swojego przenośnego komputerą włąśnie tutąj… lub w dowolnym innym miejscu w hotelu, poniewąż wszędzie ząinstąlowąny jest bezprzewodowy dostęp do Internetu. Jeśli nie ząbrąłeś swojego ląptopą to nie problem, w kążdej chwili nąsi klienci mogą skorzystąć z szybkiego dostępu do Internetu w nąszym łątwym w obsłudze punkcie internetowym.

Zamówienie Online