Grand Hotel Diana Majestic

Sňatky

Sňatek, promoce nebo jiná příležitost.
Hotel Diana Majestic je jedním z nejhezčích a nejlépe připravených a vybavených pro prožití tĕchto nezapomenutelných okamžiků vašeho života.

Tyto příležitosti, které jsou slaveny v rodinĕ a s přáteli, musí být organizovány ve struktuře, která je dostatečnĕ vybavena, má zkušenost a poskytne služby na úrovni. Je možné pořádat obĕdy v restauraci Diana, organizovat aperitivy na terase a občerstvení na břehu našeho koupalištĕ.

Park je nakonec ideálním místem pro uskutečnĕní pĕkného fotografického servisu

Rezervace on-line